Vol 3, No 4 (2015)

August 2015

Table of Contents

Articles

Bambang Soegijono, Suharno, Rahmatul Hidayat, Dwita Suastiyanti
PDF
Ahmet Gültek, Turgay Seçkin, Yusuf Gökcen, Süleyman Köytepe
PDF
Salma Ali Akasha, Yasser Seddeg Abdulghani
PDF
Mona Abdel Hamid Shouman, Soheir Abdel Atty Khedr
PDF
Amina Abdel Meguid Attia, Sohair Abdel Aziz Sayed Ahmed, Laila Boules Khalil
PDF
Nik Nur Wahidah N. H., Mitch D. Wilkes, Ronald M. Salomon
PDF
Norul Hisham Hamid, Mohd Fitri Yazid, Noraishah Hassan, Mohd Afiq Mokhtar
PDF
Amnart Boonloi
PDF
M Z Muzakkar, S Ahmad, M A Yarmo, A Jalar, M Bijarimi, Sitti Ratna
PDF
Akintayo L. Ogundajo, Atikueke S. Akpome, Nimota A. Tijani, Isiaka A. Ogunwande
PDF
Rulli Pratiwi Setiawan
PDF
Sudha Kamath M K, Chandramani R., Radhakrishna M. C.
PDF
R. Kanagaraj, R. Kannan, S. Ganesn, S. K. Muthukumar
PDF
Solomon Oluyinka, Alin Shamsuddin, Eta Wahab
PDF
A. Sharmila, G. K. Rajini, Gourav Dey
PDF
Purwanto Budi Santosa, Junaidah Junaidah
PDF
Pairote Yiarayong
PDF
Pairote Yiarayong
PDF
Pairote Yiarayong
PDF
C. J. Zvidzai, K. Mugova, C. Chidewe, R. Musundire
PDF
Adil ElFakir, Mohamed Tkiouat
PDF
G. M. Gberikon, M. F. Olabanji, I. O. Ogbonna
PDF
Jojorlamsihar Manalu, Bambang Soegijono, Decky Jusiana Indrani
PDF
K. Mohammed Imthathullah Khan, K. Suguna, P. N. Raghunath
PDF
Apichat Neamvonk
PDF
E. S. Arslan Muhacir, A. Yavuz Özalp
PDF
Mamata Nayak, Ajit Kumar Nayak
PDF
Ashish Kumar Yadav, Ram Janak Yadav
PDF
Md Helal Miah, Shahajan Miah
PDF
Mohd Shamsuri Khalid, Ahmad Rahman Songip, Nooh Abu Bakar, Mohtar Musri
PDF
S. Godwin Barnabas, I. Ambrose Edward, T. Amuthan, Janani, Sathya Jegan, Thiyagu, N. M. Sailesh, R. Mohan
PDF