Vol 4, No 1 (2016)

February 2016

Table of Contents

Articles

Edi Wiraguna
PDF
Hanan M. Abd-Elnaby, Gehan M. Abo-Elala, Usama M. Abdel-Raouf, Moaz M. Hamed
PDF
Herminawaty Abubakar
PDF
Gatot Suhariyono, Haryoto Kusnoputranto, Kardono, Syahrir
PDF
Kemal Uslu, Tugba Ugurlu
PDF
L. K. Rex, R. K. Raghunath
PDF
V. S. Sethuraman, K. Suguna
PDF
Kamil Muhammad Kafi, Mohamed Barakat A. Gibril
PDF
R. Budiawan, Intan Cahaya Dani, Asep Saefumillah, Sri Handayani
PDF
Shanmugasundaram B., Suresh Prabhu P
PDF
Sara Bourhime, Mohamed Tkiouat
PDF
Kemal Uslu, Emi Kilic
PDF
Kemal Uslu, Salli Gokhan
PDF
Edgar D. Flores, Renita SM. Dela Cruz, Ma. Cecilia R. Antolin
PDF
Efrizal Efrizal
PDF
Vidhya Sathish, P. Sheik Abdul Khader
PDF
Zaki N. Kadhim
PDF
J. Martina Jency, I. Arockiarani
PDF
Tsunehisa Imada
PDF
Kobkun Raweesawat, Yupaporn Areepong, Saowanit Sukparungsee, Katecchan Jampachaisri
PDF
Anisah Sajidah Haji Saud, Vidhyaa Paroo Indran, Nazira Talib, Mohd Hasbi Ab. Rahim
PDF
Korawinwich Boonpisuttinant, Aliyu Daja, Rattiya Boonbai, Suthamas Kanjanawongwanich, Abubakar Gidado
PDF
A. Chuajedton, H. Aoyagi, J. Uthaibutra, K. Whangchai
PDF
A. Selvi, I. Arockiarani
PDF
Mukazhanov Y., Maltekbassov M., Akzholov Y., Telebaev Y.
PDF