Vol 2, No 5 (2014)

October 2014

Table of Contents

Articles

Joan Berrey, Jessica Jasmin, Fatima Macam, Leira Montiflor, Eufemio Barcelon
PDF
A. N. Ukom, C. F. Ezeama, D. O. Ortiz, I. J. Aragon, P. C. Ojimelukwe
PDF
Eko Cahyono, Pipih Suptijah, Ietje Wientarsih
PDF
Jiang-Lian Duan, Xiao-Li Ma, Guang-Tao Meng, Jian-Guo Xu
PDF
Shijun Fu, Shijin Guo, Sanyang Gao, Zhiqiang Shen
PDF
E. D. Idoge
PDF
O. A. Adekalu
PDF
Joel Ndife, Patience John Kwaya, Sakina Bello
PDF
P. A. Tsado, B. A. Lawal, P. C. Eze, C. A. Igwe, C. C. Okolo, M. Tswanya
PDF
O. Gwandi, H. Isah, F. E. Oyindamola, J. W. Zalkuwi, M. G. Bunu
PDF
A. I. Age, M. N. B. Agbarevo, K. Beetseh
PDF